Om Skyddamig.nu

Egentligen är det väldigt tråkigt att våra produkter behövs men nu när tiderna är som de och överfallen ökar från år till år så vill vi erbjuda skydd som kan ge dig mer trygghet i vardagen, ex. vis när du är ute i motionsspåret eller går hem sent en kväll

Fakta

30 procent av kvinnorna upplever sig otrygga när de går ut jämfört med 9 procent av männen. 12 procent som uppger att de inte går ut på kvällen jämfört med 2 procent av männen.
 Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå) 180116

Statistik

Antalet brott mot person 2017 var 287 000, en ökning med 5% från 2016.
Rån mot privatperson 6200, en ökning med 4% mellan 2016 och 2017, 
Under 2017 anmäldes omkring 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt. En ökning med 20% sedan 2015
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå) 181009